29مهر 1394

کارگاه آموزشی کارآموزان کانون وکلا مورخه 30/07/94 برگزار نخواهد شد

به اطلاع کلیه کارآموزان محترم کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام میرساند

کارگاه آموزشی کارآموزان مورخه 94/07/30 برگزار نخواهد شد.

روابط عمومی کانون وکلا