09شهریور 1394

کارگاه آموزشی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه مورخه 05/06/94 برگزار گردید

روز پنچ شنبه 5/6/94 کارگاه آموزشی کارآموزان کانون وکلای کرمانشاه و ایلام برگزار گردید.

در این کارگاه جناب آقای دکتر محمد مصدق استاد دانشگاه و قاضی دادگستری با موضوع بررسی نوآوریهای آئین دادرسی کیفری جدید سخنرانی فرمودند

و در پایانبه رسم یاد بود بدیشان هدیه ای از طرف کانون اهدا گردید