06اسفند 1393

صدور کارت هوشمند وکیل

به منظور تسهیل ثبت دادخواست ، اظهارنامه ، ثبت اظهارنامه مالیاتی و سایر خدمات قابل ارائه از طریق سامانه الکترونیکی ، هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به موجب مصوبه 30/8/1393 کلیات صدور کارت هوشمند وکیل را تصویب و به موجب مصوبه 12/11/1393 اساس و اصول کلی آن  یعنی داشتن کارت هوشمند برای تمام وکلا و کارآموزان و اجباری شدن آن به تصویب رسید .

در این ارتباط و با توجه به توافقات حاصله با معاونت انفورماتیک قوه قضاییه و اخذ موافقت های لازم قرارداد خرید تجهیزات سامانه صدور کارت شناسایی هوشمند و نیز قرارداد نصب و راه اندازی و پشتیبانی سامانه کارت مزبور منعقد و در آینده ای نزدیک با فراخوان وکلا و کارآموزان ، صدور کارت هوشمند وکیل به  مرحله اجرا در خواهد آمد . 

به نقل از سایت کانون وکلای مرکز