05دی 1393

انتخاب آقای علی اسدی به عنوان رئیس جدید کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام

انتخاب آقای علی اسدی به عنوان رئیس جدید کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام

پیرو کناره گیری آقای شهاب تجری از ریاست کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام و حسب تصمیم هیات مدیره کانون آقای علی اسدی به عنوان ریاست جدید کانون وکلای استانهای کرمانشاه و ایلام انتخاب گردیدند.