09آذر 1393

کارگاه آموزش قانون مجازات اسلامی با موضوع جایگاه اطفال در قانون مجازات اسلامی 1392 سخنران: جناب آقای دکتر حسین فخر دانشیار دانشگاه تبریز زما

کارگاه آموزش قانون مجازات اسلامی با موضوع جایگاه اطفال در قانون مجازات اسلامی 1392

در راستای برنامه های مدون کمیته آموزش کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام دائر بر ارتقای سطح علمی وکلا و کارآموزان و در ادامه سلسله جلسات تبیین و تحلیل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کارگاه آموزشی با موضوع جایگاه اطفال در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و حدود مسئولیت ایشان در مورخه 13/9/1393 برگزار می شود و مدرس کارگاه جناب آقای دکتر حسین فخر (دانشیار دانشگاه تبریز و مدیر مسئول فصلنامه علمی- پژوهشی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز) می باشند.

جلسه کارگاه در دو نوبت صبح و عصر منعقد و جلسه صبحگاهی راس ساعت 10 صبح در محل کانون پرورش فکری برگزار می گردد.

حضور کلیه کارآموزان گرامی الزامی است.

کمیته آموزش کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام