02بهمن 1392

قبول شدگان بايد به ترتيب رديف اعلام شده برای تشکيل پرونده رأس ساعت مقرر با به همراه داشتن مدارک زير در کانون وکلای دادگستری واقع در کرمانشاه

اعلام نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام قبول شدگان

نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام قبول شدگان:

قبول شدگان بايد به ترتيب رديف اعلام شده برای تشکيل پرونده رأس ساعت مقرر با به همراه داشتن مدارک زير در کانون وکلای دادگستری واقع در کرمانشاه ، 22 بهمن ، ميدان مرکزي ،  کوچه 130 ، پلاک 5 حضور بهم رسانند.

مدارک لازم : « تمامی کپی ها الزاماً در کاغذ A4 تهيه شود»

  1. اصل و کپی برابر با اصل شده تمام صفحات شناسنامه (چهار سری)
  2. اصل و کپی برابر با اصل شده کارت ملی ( 4 برگ )
  3.  اصل و کپی برابر با اصل شده مدرک تحصيلی دانشنامه يا گواهينامه موقت فارغ التحصيلی و يا گواهی صادره توسط دانشگاه که کلمه فارغ التحصيلی در مورد متقاضی در آن درج شده باشد.
  4. اصل و کپی برابر با اصل شده کارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت (مخصوص برادران) (تاريخ پايان خدمت يا معافيت دائم بايد حداکثر 92/8/20 باشد)
  5. دوازده قطعه عکس رنگی 4*3 که مشخصات کامل متقاضی پشت آن درج شده باشد.
  6. اصل گواهی استفاده از سهميه ايثارگری (مخصوص ايثارگران) .

تذکر :  قبول شدگان جهت برابر اصل نمودن مدارک خود به دادگستری يا دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمايند.

                                      جدول برنامه زمان بندی ثبت نام حضوری

روز

تاريخ

ساعت

رتبه

دوشنبه

92/11/7

9 صبح

1 الی 20 (سهميه آزاد)

سه شنبه

92/11/8

9 صبح

21 الی 35 (سهميه آزاد)

1 الی 5 (سهميه ايثارگران)

معترضین می توانند از تاریخ 01/11/1392 ظرف مدت ۵ روز با در دست داشتن کپی کارنامه خود جهت تکمیل فرم اعتراض به کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام مراجعه نمایند.