16آذر 1392

به اطلاع می رساند شکوائیه ای با موضوع ثبت نام مجدد مرکز مشاوران قوه قضائیه جهت ارائه به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است. از این

شکوائیه به کمیسیون اصل 90 مجلس با موضوع ثبت نام مجدد مرکز مشاوران