25اسفند 1390

آثار باستانی و تاریخی و میراث فرهنگی نشان­دهنده­ی پیشینه­ی تمدن و فرهنگ هر ملتی هستند و بخشی از هویت آن را شکل می­دهند و حفظ، ساماندهی و

بیانیه در خصوص آثار باستانی طاق­بستان و مشکلات حادث در رابطه با امامزاده ابراهیم

بیانیه در خصوص آثار باستانی طاق­بستان و مشکلات حادث در رابطه با امامزاده ابراهیم

       آثار باستانی و تاریخی و میراث فرهنگی نشان­دهنده­ی پیشینه­ی تمدن و فرهنگ هر ملتی هستند و بخشی از هویت آن را شکل می­دهند و حفظ، ساماندهی و ثبت آنها در فهرست آثار جهانی همواره امری مهم و مورد توجه بوده است.

       آثار باستانی طاق­بستان کرمانشاه یکی از آثار مهم باستـانی است که دارای شهـرت جهـانی می­باشـد و سـازمان میـراث فـرهنگی کرمانشاه کـوشش­هایی برای سـاماندهی و کسب استـانداردهای ضـروری جهانی به منظور ثبت آن در فهرست آثار جهانی انجام داده و در حال پیگیری موضوع تا به سرمنزل مقصود رساندن آن است.

      بی­گمان علاوه بر اهمیت غیرقابل انکار آثار باستانی طاق­بستان، ثبت آن به نحـو مذکور دارای آثار و نتایج مثبت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بویژه از نظر صنعت توریسـم برای کرمانشاه است. متأسفـانه اداره­ی اوقاف کرمانشاه در اقـدامی معارض با زحمات و تلاش­های سـازمان میـراث فـرهنگی و با رعایت نکـردن استـانداردهای جهانی و نادیده گرفتن ضـرورت، اهمیت و حساسیت ثبت جهانی طاق­بستان نسبت به احداث ساختمـانی مرتفع بر روی امامزاده ابراهیم- که با آثار طاق­بستان فاصلـه­ی بسیار اندکی دارد- اقدام و مراحلی از ساخت و ساز را نیز انجام داده است که همیـن امر باعث بروز مشکلات فراوان برای ثبت جهانی شده است و هیچ گونه همکاری از خود نشان نداده است.

       ما ضمن احترام نهادن به اعتقادات مذهبی و با علم به این امر که ارتفاع زیارتگاه امری بی­تأثیر است و نیز با تصریح این امر که پاسداشت میراث فرهنگی ملل بخشی از حقوق بشر است،  حمایت قاطع خود را از تلاش­های سازمان میراث فرهنگی اعلام و خواستار تمکین اداره­ی اوقاف به نظر سازمان میراث فرهنگی هستیم.

                                                       24/12/1390  کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان­های کرمانشاه و ایلام