27دی 1390

ترور امری است مخالف با حقوق بشر، اسناد بین­المللی و نیز مخالف احترام به زندگی انسان و اقدامی است که صلح و امنیت بین­المللی را تهدید می کند. اف

بیانیه کمیسیون حقوق بشر در محکومیت ترور مصطفی احمدی روشن

ترور امری است مخالف با حقوق بشر، اسناد بین­المللی و نیز مخالف احترام به زندگی انسان و اقدامی است که صلح و امنیت بین­المللی را تهدید می کند. افکار عمومی جهان نیز قویاً با هر عملیات تروریستی مخالف است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در 28 دسامبر 2001 قطعنامه شماره 1373 را برای مقابله با تروریسم تصویب نموده است و صراحتاً آن را تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به شمار آورده است.

ترور آقای مصطفی احمدی روشن با توجه به اسناد بین المللی از جمله قطعنامه ی مزبور بی­گمان نقض تعهد بین المللی محسوب می شود و موجد مسئولیت برای مرتکبین آن است.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان های کرمانشاه و ایلام با اعتقاد به اینکه تعهدات بین­المللی برای همگان الزام آور است، ترور نامبرده را ناقض تعهدات بین­المللی دانسته و آن را محکوم می نماید و خواستار تشریک مساعی جهانی برای مقابله با تروریسم و حفظ جان اشخاص در هر جای جهان و برخورد با تروریست­ها است.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان­های کرمانشاه و ایلام