31خرداد 1390

مقاله آقاي احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري در همايش بين المللي جرم شناسي در استكهلم ارائه گرديد. اين همايش در تاريخ 13 تا 15 ژوئن 2011 در استكهلم

ارائه مقاله عضو كانون وكلاي كرمانشاه در همايش بين المللي جرم شناسي استكهلم

سمپوزيوم جرم شناسي استكهلم همايشي بين المللي است كه با حضور جرم شناساني از سراسر جهان همه ساله در سوئد برگزار مي شود و يكي از معتبرترين همايش هاي جرم شناسانه جهان است.
مقاله ارائه شده با عنوان جرم سازمان يافته سايبري با رويكردي به حقوق ايران بود كه به تحليل نظريه هاي جرمشناسانه موجود و انطباق آنها با جرايم سازمان يافته سايبري و تحليل نظام حقوقي ايران پرداخته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 جهت دريافت كتابچه خلاصه مقالات اين همايش اينجا كليك نمائيد.