تماس با کانون پست الکترونیک اعضای کانون پیوند های مرتبط جستجوی وکیل آراء وحدت رویه کتابخانه آرشیو اخبار گالری تصاویر

هیات مدیره دوره نخست

علی بیگلری

ریاست کانون

فرخ دفتری

نایب رئیس

مرحوم عبدالامیر سالمی

عضو اصلی

روح اله وکیلی

عضو اصلی

سیدطاهر نعلینی

عضو اصلی

مرحوم حسن فهیمی

علی البدل

حشمت اله دارابی

علی البدل

جلال لارتی

علی البدل