تماس با کانون پست الکترونیک اعضای کانون پیوند های مرتبط جستجوی وکیل آراء وحدت رویه کتابخانه آرشیو اخبار گالری تصاویر

كميسيون حقوقي

احسان زررخ  مسئول کمیسیون

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

سعید تیموری  دبیر کمیسیون

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

پیمان رادمنش

دکتری حقوق خصوصی

مجید ناصری

​دکتری حقوق خصوصی

سیامک آرین پور

دکتری حقوق بین الملل

نگین غلامی

​دکتری حقوق خصوصی

مریم انصاری پور

کارشناس ارشد حقوق عمومی

شهریار ابراهیمیان

کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی

مهراب اسدی

کارشناس اشد حقوق خصوصی