تماس با کانون پست الکترونیک اعضای کانون پیوند های مرتبط جستجوی وکیل آراء وحدت رویه کتابخانه آرشیو اخبار گالری تصاویر

مشخصات نشريه

فصلنامه كانون وكلاي دادگستري مركز كرمانشاه

مجله علمي (حقوقي) آموزشي و اطلاع رساني

صاحب امتياز:

کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه و ايلام

مدير مسئول:

محمدعلي اثنا عشري

سردبير:

کيومرث سپهري

هيأت تحريريه:

(به ترتيب حروف الفبا)

محمدعلي اثناعشري، دکتر محمدجواد ارسطا، خداکرم ابراهيميان

دکتر بهروز تقي خاني، احسان زررخ ،کيومرث سپهري، پرويز علي پناه

دکتر محمود مالمير، سيدمهدي موسوي

آدرس: کرمانشاه، ۲۲ بهمن، ميدان مرکزي، کوچه ۱۳۰ ، پلاک ۵

پيش شماره: ۰۸۳۱ دورنگار: ۸۳۶۳۴۹۲ – تلفن: ۸۳۷۲۹۰۵

پست الکترونيک:

kbalj2008@gmail.com