تماس با کانون پست الکترونیک اعضای کانون پیوند های مرتبط جستجوی وکیل آراء وحدت رویه کتابخانه آرشیو اخبار گالری تصاویر

نمایندگان کانون در اتحادیه

روح اله وکیلی

(نماینده کانون در شورای اجرایی)

احسان زررخ

(نماینده کانون در کمیسیون انفورماتیک)