08آذر 1400

بیانیه کمیسیون امور بانوان کانون وکلای دادگستری کرمانشاه به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان

بیانیه کمیسیون امور  بانوان کانون وکلای دادگستری کرمانشاه به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان

۴ آذر مصادف با ۲۵نوامبر بعنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان جهت  یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان  انتخاب شده‌است.
 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷  اکتبر  ۱۹۹۹ نامگذاری این روز را به عنوان روزی جهانی تصویب کرد.
قتل وحشیانه سه خواهر میرابال، فعالان سیاسی  اهل جمهوری دومینیکن مبنای نامگذاری این روز بود .

کمیسیون امور بانوان کانون وکلای دادگستری کرمانشاه ضمن پیوستن به این عزم همگانی ،هرگونه عمل خشونت آمیز علیه زنان را محکوم می نماید و بر این باور است که ،ایستادگی و مبارزه در برابر خشونت علیه زنان تنها با آگاهی بخشی به شناخت این حق ،به آحاد جامعه سرایت می نماید و اینگونه می توان روزی به  رؤیای دنیایی عاری از هرگونه خشونت تحقق بخشید.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه