08آذر 1400

مراسم استقبال از همکار گرامی و قهرمان ارزنده کشور جناب آقای هیوا باتمانی

مراسم استقبال از همکار گرامی و قهرمان ارزنده کشور جناب آقای هیوا باتمانی که در مسابقات کاپ اروپا در کشور بلغارستان موفق به کسب دو مدال ارزشمند نقره و برنز برای کشورمان شد،امروز در فرودگاه کرمانشاه با حضور جناب آقای رستمی رئیس کانون و آقای آرین پور عضو هیات مدیره و تعدادی دیگر از همکاران گرامی و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.