08آذر 1400

رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه از سوء قصد جان سالم به در برد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه از سوء قصد جان سالم به در برد.