08آذر 1400

بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در خصوص وقایع کشور افغانستان

بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در خصوص وقایع کشور افغانستان

حقوق بشر حقی اساسی و ابتدایی است که هر فردی به صرف انسان بودن ذاتا و فطرتا از آن برخوردار است . این حق تبعات سیاسی و اجتماعی مهمی را برای ملت ها و حکومتها در پی داشته و آنان را به رعایت قواعد و چارچوب های پذیرفته شده نظام بین الملل متعهد می سازد .

بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی ، حقوق بشر مقوله ای جهان شمول ، سلب ناشدنی ، انتقال ناپذیر ، فاقد تبعیض ، بهم پیوسته و در هم تنیده است و به هر فردی از هر نقطه ای در جهان تعلق دارد بدیهی است هیچکس را به صرف زیست در منطقه جغرافیایی خاص نمی توان از حقوق بشر محروم کرد .

با روی کار آمدن گروه شبه نظامی طالبان در کشور همسایه و هم زبان ما افغانستان ، حقوق اولیه و بدیهی مردم مظلوم این کشور در معرض تعرض و تجاوز منویات تمامیت خواهانه این گروه قرار گرفته و هر روز شاهد اخبار نگران کننده ای از موارد نقض حقوق بشر در این کشور هستیم . آنچه فعالان حقوق بشر و کنشگران مدنی و سیاسی را نسبت به اوضاع افغانستان در دوران پسا طالبان نگران می سازد سوابق تاریک و تاسف بار این گروه در نقض گسترده حقوق بشر در دو دهه اخیر است .

قتل عام افراد بی گناه در دوران حکومت سابق طالبان خصوصا در مناطق شیعه نشین بامیان و مزارشریف ، ذبح انسان ها به بهانه محارب و مرتد بودن ، محروم نمودن گروههای مختلف جامعه از حق آموزش و دسترسی به امکانات آموزشی ، برخورد ابزاری و نقض گسترده حقوق زنان ، صدور احکام بدوی در دادگاههای فاقد صلاحیت قضایی بدون برخورداری از حق دفاع و اعتراض ، به دار آویختن کودکان و هزاران مورد دیگر از نقض حقوق انسانها نشانه هایی است که ما را نسبت به آینده مردم افغانستان بیمناک می سازد .

بعد از روی کار آمدن مجدد طالبان و برخورد آنان با معترضین مردمی خصوصا فرزند برومند و شجاع افغانستان احمد مسعود و زنان و کودکان ولایت پنجشیر امیدواری به تغییر در مشی و سلوک این گروه کمرنگ شده و خوف فعالان حقوق بشر را از آینده معترضین خصوصا زنان افغان مضاعف می سازد

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه از همه فعالان مدنی و حکومت های منطقه خصوصا دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد با بهره گیری از تمام ظرفیت های حقوق بین الملل ، گروه طالبان را به منظور رعایت حقوق  حقه مردم این کشور و تشکیل دولتی فراگیر بدور از هر گونه تبعیض قومی ، نژادی ، مذهبی و جنسیتی تحت فشار قرار داده و در راه استیفای حقوق مردم مظلوم این سرزمین اقدامات لازم را به عمل آورند

کمیسیون حقوق بشر
کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه

روابط عمومی  کانون وکلای دادگستری استان‌ کرمانشاه