08آذر 1400

بیانیه پایانی سی و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-خردادماه ۱۴۰۰-اصفهان