07آذر 1400

دعوت ریاست محترم کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه از وکلای استان جهت شرکت در مراسم یادبود